Công ty Cổ Phần Standa Việt Nam được thành lập với niềm đam mê và khát vọng thành công trong lĩnh vực điện tử.

Ổn áp Standa, Biến áp Standa, Công ty cổ phần Standa Việt Nam